Podziękowania

Twórca witryny internetowej

Witryna internetowa Rain Bird została zaprojektowana przez firmę Kangourouge, z siedzibą pod adresem 162 Rue du Rouet, 13008 Marsylia, Francja, zarejestrowaną w rejestrze handlowym spółek miasta Marsylia pod numerem B 451 544 530.

Prawa autorskie do zdjęć

Elementy zamieszczone na witrynie są objęte ochroną z tytułu praw autorskich. Wszystkie dzieła zamieszczone na tej witrynie są w całości objęte ochroną z tytułu obowiązujących przepisów dotyczących praw autorskich. Wykorzystanie jakichkolwiek dzieł w celach innych, niż kopiowanie i wykorzystywanie do użytku prywatnego bez wcześniejszego uzyskania zgody naszej firmy jest absolutnie zabronione.