EMT-6X

Sześciowylotowy rozgałęźnik

Otwór wejściowy ½” (15/21) można nakręcić na pionową rurę ½”, przez co uzyskamy rozgałęźnik z sześcioma niezależnymi kolczastymi wylotami ¼”.

•    Każdy wylot dyszy uszczelniony jest wytrzymałą plastikową zatyczką.
•    Plastikowe zatyczki można łatwo usunąć, pozwalając na dostosowanie wielkości obszaru zraszanego przy użyciu maksymalnie sześciu różnych urządzeń emisyjnych.
•    Używany z emiterami, zraszaczami i dyszami.

EMT-6X: sześciowylotowy rozgałęźnik

Ciśnienie: 1,0 do 3,5 bar

Mozesz być zainteresowany